Vision

Vi strävar efter att skapa hållbara lösningar som dessutom är mer än  ekonomiskt lönsamma. Dels genom att ge ett mervärde åt våra kunder, men vi vill även bidra till ett mer hållbart samhälle.

Därför försöker hitta rimliga lösningar där vi tar hänsyn till naturen och ser till att inte slösa i onödan på naturens resurser. Dessa medvetna val omvandlar vi på ett enkelt och tillgängligt sätt när vi utformar produkter och tjänster för våra kunder.

Det gäller att ligga steget före, tänka längre än i nuläget, vilket är en förutsättning för kundens konkurrenskraft, ökad lönsamhet, ökat mervärde och för att bättre nå långsiktiga mål.

 

Ett axplock av våra kunder

Under åren har vi levererat till ett flertal organisationer, såväl företag som myndigheter. Ett axplock av dessa är: VGR(Västra Götalandsregionen), Mölndals Sjukhus, FTV Tranemo, Akelius Fastigheter, Säkra LARM i Sverige AB, EK Hälsopunkten, FÖRSTA HJÄLPEN CENTRUM, LFF Göteborg (Lokal Försörjningsförvaltningen) Supply Service, SimplyUs, Exponenta AB, Lerado, Advokatbyrån GRANIT, Bollebygdskommun, SkyCab, VCC och SCA.

 

LOOQ DESIGN Tfn 0706-626340  info@looqdesign.se

Kronan och Roten konferensrum på Mölndals sjukhus.

looq design

Design med Omtanke

Inredningsuppdraget på Folktandvården i Tranemo som satsar på DMOs metodik pågår fortfarande. Projektet startade våren 2009. FTVs ca 300 kvm lokaler ska förändras och få uppfräschning, som dessutom ska bidra till ökad tillgänglighet, bättre miljömedvetenhet och attraktivare arbetsplats...