Design med Omtanke

 

Vi använder oss ofta av en metodik som heter Design med Omtanke. Metodiken fungerar som ett verktyg för att forma en miljö, produkt eller tjänst.

 

Keyvan & Maria

 

I juni 2006 delade Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen ut kulturstipendier. För första gången fanns två stipendier ā 100 000 kr för arkitekter eller designer som vill arbeta med Design med Omtanke. Ett projekt vi genomfört på Engelska skolan i Göteborg i multikulturell miljö.

 

Maria Fagrell & Keyvan Eskandaripour

 

Läs Nyhetsbrevet från Design med Omtanke!

Design med Omtankes första stipendiater!

Design med Omtanke skapar attraktiva miljöer och produkter där omtanken om människor och natur sätts i centrum.

 

Vi förändrar miljöer och produkter på arbetsplatser tillsammans med brukarna och vi gör det med ett arbetssätt som tar vara på allas kunskaper och erfarenheter. Samtidigt stimulerar vi företag till att utveckla nya produkter som fyller de funktioner det finns behov av.

Design med Omtanke handlar om etik - att ge människor goda arbetsförhållanden och rätt till delaktighet, både här hemma och i andra länder. Om ekologi - att forma miljöer, produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. Och ekonomi – att få tid till eftertanke och visioner som ger hållbara, lönsamma lösningar. Om estetik - att utforma vackra, funktionella miljöer.

Idag finns Gröna listan som ett bra hjälpmedel när det gäller att välja rätt inredning till Design med Omtanke projekt och till offentlig miljö där det ställs hårda krav för tillgänglighet och hållbar utveckling.

Vi arbetar gärna som processledare för kommuner och företag som är intresserade av DMO. Maria Fagrell finns även med i Design med Omtankes kompetensbank med flera genomförda DMO uppdrag i bagaget. Läs mer på DMO kompetensbank eller på DMOs workshopledare.

Mer information om Design med Omtanke och metodiken finns på www.designmedomtanke.se

Ny bok om Design med Omtanke finns ute nu!

looq design